Judo

Judo (柔道) (”Den mjuka vägen”) är en japansk kampsport skapad av Jigoro Kano ur olika jujutsustilar vid 1800-talets slut. Sporten fick sin stora spridning efter andra världskrigets slut till andra länder och är idag en olympisk sport. Målet i judo är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning, ett halslås eller ett armlås.

I judo förekommer det vanligtvis inte sparkar och slag, men höggraderade judoka (judoutövare) kan träna sådana tekniker genom en uppvisningsform av rörelsemönster, en så kallad kata.

– Läs mer om Judo på wikipedia.

Thaiboxning

Thaiboxning (Muay Thai på thailändska) är en thailändsk fullkontakts kampsport. Kampsporten har sitt ursprung från den forntida thailändska arméns närstridssystem, kallat Muay Boran. Självförsvar, vapen och så vidare har dock skalats bort under åratal av hårt urval då stilen optimerats för ringen och de tävlingsregler som gäller i dag.

Till skillnad från många andra kampsporter har thaiboxningen nämligen få och enkla tekniker. I stället för att lära sig fler och fler tekniker slipar thaiboxarna sina grundtekniker, sin fysiska kondition och tekniska finesser med hjälp av säck, mitts och sparring.

– Läs mer om Thaiboxning på Wikipedia.

Karate

Karate (空手) (Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon.

Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. Kung-fu förd till ön av kineser finns i karatens rötter, eventuellt kombinerad med andra, redan existerande inhemska kamparter.

– Läs mer om Karate på wikipedia.

Aikido

Ordet aikido skrivs på japanska med tre tecken (合気道) och kan översättas: ”den harmoniska kraftens väg”, ”vägen till harmoni med livskraften” eller ”vägen till harmonisk anda”.

Aikidons tekniker är baserade på cirkulära rörelser som delvis kommer från svärdskonst, och på att aldrig konfrontera energi. Man strävar efter att aldrig möta kraft med kraft, utan att lägga sin kraft till den andres och därigenom uppnå harmoni. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten roll i aikido.

– Läs mer om Aikido på wikipedia.