Judo

Judo (柔道) (”Den mjuka vägen”) är en japansk kampsport skapad av Jigoro Kano ur olika jujutsustilar vid 1800-talets slut. Sporten fick sin stora spridning efter andra världskrigets slut till andra länder och är idag en olympisk sport. Målet i judo är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning, ett halslås eller ett armlås.

I judo förekommer det vanligtvis inte sparkar och slag, men höggraderade judoka (judoutövare) kan träna sådana tekniker genom en uppvisningsform av rörelsemönster, en så kallad kata.

– Läs mer om Judo på wikipedia.