Kampsporter

Det finns många olika typer av kampsporter. Karate, Judo, Thaiboxning och Aikido är några vanliga kampsporter.

Aikido

Ordet aikido skrivs på japanska med tre tecken (合気道) och kan översättas: ”den harmoniska kraftens väg”, ”vägen till harmoni med livskraften” eller ”vägen till harmonisk anda”. Aikidons tekniker är baserade på cirkulära rörelser som delvis kommer från svärdskonst, och på … Läs mer

Judo

Judo (柔道) (”Den mjuka vägen”) är en japansk kampsport skapad av Jigoro Kano ur olika jujutsustilar vid 1800-talets slut. Sporten fick sin stora spridning efter andra världskrigets slut till andra länder och är idag en olympisk sport. Målet i judo … Läs mer

Karate

Karate (空手) (Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. Kung-fu förd till ön av kineser finns i karatens rötter, eventuellt kombinerad med andra, redan existerande … Läs mer

Thaiboxning

Thaiboxning (Muay Thai på thailändska) är en thailändsk fullkontakts kampsport. Kampsporten har sitt ursprung från den forntida thailändska arméns närstridssystem, kallat Muay Boran. Självförsvar, vapen och så vidare har dock skalats bort under åratal av hårt urval då stilen optimerats … Läs mer