Karate

Karate (空手) (Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon.

Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. Kung-fu förd till ön av kineser finns i karatens rötter, eventuellt kombinerad med andra, redan existerande inhemska kamparter.

– Läs mer om Karate på wikipedia.