Karate

Karate (空手) (Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon.

Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. Kung-fu förd till ön av kineser finns i karatens rötter, eventuellt kombinerad med andra, redan existerande inhemska kamparter.

– Läs mer om Karate på wikipedia.

Aikido

Ordet aikido skrivs på japanska med tre tecken (合気道) och kan översättas: ”den harmoniska kraftens väg”, ”vägen till harmoni med livskraften” eller ”vägen till harmonisk anda”.

Aikidons tekniker är baserade på cirkulära rörelser som delvis kommer från svärdskonst, och på att aldrig konfrontera energi. Man strävar efter att aldrig möta kraft med kraft, utan att lägga sin kraft till den andres och därigenom uppnå harmoni. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten roll i aikido.

– Läs mer om Aikido på wikipedia.